Kontakt

Adresa:
Místní lidová knihovna
Křížkový Újezdec 37
251 68 Kamenice

E-mail: knihovna@krizkovyujezdec.eu

Otevírací doba:
Úterý 17:00 – 18:00